Derivátová kalkulačka

Pomocí našeho jednoduchého online kalkulátoru derivátů najdete deriváty s podrobným vysvětlením. Můžete snadno a zdarma vypočítat částečné, druhé, třetí, čtvrté deriváty i primitivní deriváty. K dispozici je vytváření grafů a používání pravidel kvocientu, řetězu nebo produktu.

Vypočítejte derivaci
Podíl

Přidat do záložek

Přidejte kalkulačku derivátů do záložek prohlížeče


1. Pro Windows nebo Linux - stiskněte Ctrl + D

2. Pro MacOS - stiskněte Cmd + D

3. Pro iPhone (Safari) - Klepněte a podržte a potom klepněte na Přidat záložku

4. Pro Google Chrome - stiskněte 3 tečky vpravo nahoře a poté stiskněte hvězdičku
Jak používat derivační kalkulačku

1

Krok 1

Do vstupního pole zadejte svůj derivační problém.

2

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na šipce napravo od vstupního pole.

3

Krok 3

Ve vyskakovacím okně vyberte „Najít derivaci“. Můžete také použít vyhledávání.

Co je derivace v matematice

Derivát funkce je koncept diferenciálního počtu, který charakterizuje rychlost změny funkce v daném bodě. Je definován jako limit poměru přírůstku funkce k přírůstku jejího argumentu, když přírůstek argumentu má tendenci k nule, pokud takový limit existuje. Funkce, která má konečnou derivaci (v určitém okamžiku), se nazývá differentiable (v tomto bodě).


Proces výpočtu derivace se nazývá diferenciace. Opačný proces - nalezení originálu - integrace.Proč možná budete muset vypočítat derivaci

Na první pohled jsou deriváty potřebné k naplnění hlavy již přetížených školáků, ale není tomu tak. Zvažte auto, které jezdí po městě. Někdy stojí, někdy jede, někdy brzdí, někdy zrychluje.

Řekněme, že jel 3 hodiny a 60 kilometrů. Poté pomocí vzorce ze základní školy dělíme 60 na 3 a říkáme, že jela rychlostí 20 km/h. Máme pravdu? Částečně správně. Dostali jsme "průměrnou rychlost". Ale k čemu to slouží? Auto může jet touto rychlostí po dobu 5 minut a po zbytek času šlo buď pomaleji, nebo rychleji. Co bych měl dělat?

A proč potřebujeme znát rychlost pro všechny 3 hodiny trasy? Rozdělme trasu na 3 části po dobu jedné hodiny a vypočítejme rychlost v každém úseku. Pojďme. Řekněme, že získáte 10, 20 a 30 km / h. Tady. Situace je již jasnější - auto v poslední hodině řídilo rychleji než v předchozích.

Ale to je opět v průměru. Co když to poslední hodinu jen půl hodiny pomalu jelo a pak najednou zrychlilo a začalo rychle jet? Ano, může to tak být.

Jak vidíme, čím více rozložíme náš 3hodinový interval, tím přesnější získáme výsledek. Nepotřebujeme ale "přesnější" výsledek - potřebujeme zcela přesný výsledek. To znamená, že čas musí být rozdělen na nekonečný počet částí. A část sama o sobě - proto bude nekonečně malá.

Vydělíme-li vzdálenost, kterou auto urazilo v naší nekonečně malé době, touto dobou, dostaneme také rychlost. Ale už ne průměrný, ale "okamžitý". A takových okamžitých rychlostí bude také nekonečně mnoho.

Pokud rozumíte všem výše uvedeným, chápete význam derivace. Derivátem je rychlost, s jakou se něco mění. Například v našem případě je rychlost rychlost, kterou se "ujetá vzdálenost" v průběhu času mění. Nebo možná "rychlost změny teploty se změnou zeměpisné délky na sever". Nebo "rychlost mizení sladkostí z vázy v kuchyni." Obecně platí, že pokud něco existuje, určitá hodnota "Y", která závisí na nějaké hodnotě "X", pak s největší pravděpodobností existuje je derivát, který se píše dy / dx. A to jen ukazuje, jak se hodnota y mění s nekonečně malou změnou hodnoty x - jak se naše vzdálenost změnila s nekonečně malou změnou v čase.