เครื่องคำนวณอนุพันธ์อันดับสอง

ใช้เครื่องคำนวณอนุพันธ์อันดับสองออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาอนุพันธ์พร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน

แบ่งปัน

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคำนวณอนุพันธ์ลงในบุ๊กมาร์กเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านขวาบนจากนั้นกด เครื่องหมายดาว
วิธีใช้เครื่องคำนวณอนุพันธ์อันดับสอง

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนปัญหาอนุพันธ์ของคุณในช่องป้อนข้อมูล

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปให้เลือกค้นหาอนุพันธ์อันดับสอง คุณยังสามารถใช้การค้นหา

อนุพันธ์อันดับสองคืออะไร

อนุพันธ์อันดับสองคืออนุพันธ์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันเมื่อมีการกำหนด ทำให้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่นอนุพันธ์อันดับสองของการกระจัดคือการแปรผันของความเร็ว (อัตราการแปรผันของการกระจัด) คือความเร่ง