Pochodna kalkulatora całkowego

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora pochodnych online, aby znaleźć pochodną całki z wyjaśnieniem krok po kroku.

Udostępnij kalkulator pochodny

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator pochodny do zakładek przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. Dla MacOS - naciśnij Cmd + D

3. W przypadku iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie stuknij Dodaj zakładkę

4. W przypadku Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdki
Jak korzystać z pochodnej kalkulatora całkowego

1

Krok 1

Wprowadź problem związany z pochodną w polu wejściowym.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź pochodną całki”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest pochodna całki

W matematyce reguła Leibniza dotycząca różniczkowania pod znakiem całki, nazwana na cześć Gottfrieda Leibniza, mówi nam, że jeśli mamy całkę postaci.