Pochodna za pomocą kalkulatora reguł produktu

Skorzystaj z naszego prostego internetowego kalkulatora instrumentów pochodnych, aby znaleźć instrumenty pochodne za pomocą reguły produktu z wyjaśnieniem krok po kroku.

Udostępnij kalkulator pochodny

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator pochodny do zakładek przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. Dla MacOS - naciśnij Cmd + D

3. W przypadku iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie stuknij Dodaj zakładkę

4. W przypadku Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdki
Jak korzystać z pochodnej za pomocą kalkulatora reguł produktu

1

Krok 1

Wprowadź problem związany z pochodną w polu wejściowym.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź pochodną za pomocą reguły produktu”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest pochodna przy użyciu reguły produktu

W matematyce reguła wyprowadzania iloczynu w rachunku różniczkowym (zwana również prawem Leibniza) jest zasadą różniczkowania funkcji różniczkowalnych na iloczyn.