Đạo hàm Sử dụng Máy tính Quy tắc Thương số

Sử dụng Máy tính Đạo hàm trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Đạo hàm Sử dụng Quy tắc Thương số với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính phái sinh vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó nhấn vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu sao
Cách sử dụng Đạo hàm bằng Máy tính Quy tắc Thương số

1

Bước 1

Nhập vấn đề phái sinh của bạn vào trường đầu vào.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn “Tìm Đạo hàm bằng Quy tắc Thương số”. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Phái sinh sử dụng quy tắc thương số là gì

Trong phân tích toán học, quy tắc thương số là một quy tắc đạo hàm cho phép bạn tính đạo hàm thương số của hai hàm số có thể tính được.