Máy tính đạo hàm thứ hai

Sử dụng Máy tính Đạo hàm Thứ hai trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Đạo hàm với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính phái sinh vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó nhấn vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu sao
Cách sử dụng Máy tính Đạo hàm Thứ hai

1

Bước 1

Nhập vấn đề phái sinh của bạn vào trường đầu vào.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn “Tìm Đạo hàm thứ hai”. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Đạo hàm thứ hai là gì

Đạo hàm cấp hai là đạo hàm của đạo hàm của một hàm số, khi nó được xác định. Nó giúp bạn có thể đo lường những thay đổi trong tỷ lệ thay đổi. Ví dụ, đạo hàm thứ hai của độ dời là sự biến thiên của tốc độ (tốc độ biến thiên của độ dời), cụ thể là gia tốc.