Máy tính đạo hàm một phần

Sử dụng Máy tính Đạo hàm Một phần trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Đạo hàm với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính phái sinh vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó nhấn vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu sao
Cách sử dụng Máy tính Đạo hàm Một phần

1

Bước 1

Nhập vấn đề phái sinh của bạn vào trường đầu vào.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn “Tìm Đạo hàm Một phần”. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Đạo hàm một phần là gì

Mỗi đạo hàm riêng (theo x và theo y) của hàm hai biến là đạo hàm thông thường của hàm một biến với giá trị cố định của biến kia. Do đó, các đạo hàm riêng được tính bằng cách sử dụng các công thức và quy tắc để tính các đạo hàm của các hàm của một biến, trong khi đếm biến kia như một hằng số.