Derivát pomocou kalkulačky pravidiel reťazca

Použite našu jednoduchú online kalkulačku derivátov a nájdite deriváty pomocou pravidla reťazca s podrobným vysvetlením.

Zdieľam

Pridať do záložiek

Pridajte kalkulačku odvodených položiek do záložiek prehliadača


1. Pre Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičku
Ako používať deriváciu pomocou kalkulačky pravidiel reťazca

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte problém s odvodením.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

V rozbaľovacom okne zvoľte „Vyhľadajte deriváciu pomocou pravidla reťazca“. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je derivát pomocou reťazového pravidla

V matematickej analýze je reťazové pravidlo derivačné pravidlo, ktoré umožňuje vypočítať deriváciu funkcie zloženú z dvoch odvoditeľných funkcií.