Druhá derivačná kalkulačka

Pomocou našej jednoduchej online kalkulačky sekundárnych derivátov nájdete deriváty s podrobným vysvetlením.

Zdieľam

Pridať do záložiek

Pridajte kalkulačku odvodených položiek do záložiek prehliadača


1. Pre Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičku
Ako používať kalkulačku druhej derivácie

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte problém s odvodením.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

V rozbaľovacom okne zvoľte „Nájsť druhú deriváciu“. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je druhá derivácia

Druhá derivácia je derivácia derivácie funkcie, ak je definovaná. Umožňuje merať zmeny v miere zmien. Napríklad druhou deriváciou posuvu je zmena rýchlosti (miera zmeny posuvu), konkrétne zrýchlenie.