Derivát pomocou kalkulačky pravidiel produktu

Použite našu jednoduchú online kalkulačku derivátov a nájdite deriváty podľa pravidla produktu s podrobným vysvetlením.

Zdieľam

Pridať do záložiek

Pridajte kalkulačku odvodených položiek do záložiek prehliadača


1. Pre Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičku
Ako používať deriváciu pomocou kalkulačky pravidiel produktu

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte problém s odvodením.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

V rozbaľovacom okne zvoľte „Vyhľadajte deriváciu pomocou pravidla produktu“. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je derivát pomocou pravidla produktu

V matematike je pravidlo derivácie produktu v kalkulu (tiež nazývané Leibnizov zákon) pravidlom diferenciácie produktu diferencovateľných funkcií.