Funkcia z odvodenej kalkulačky

Použite našu jednoduchú online kalkulačku derivácií a nájdite funkciu z derivácie s podrobným vysvetlením.

Zdieľam

Pridať do záložiek

Pridajte kalkulačku odvodených položiek do záložiek prehliadača


1. Pre Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičku
Ako používať funkciu z odvodenej kalkulačky

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte problém s odvodením.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

V rozbaľovacom okne zvoľte „Vyhľadať funkciu z derivátu“. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je funkcia z derivátu

Ako vieme, inverzná funkcia funkcie robí opak toho, čo robí pôvodná funkcia, a v opačnom poradí, ako robí opačnú funkciu. Používate integráciu. Nakoniec vety o základnom počte tvrdia, že v určitom voľnom zmysle slova sú derivácia a integrál navzájom inverzné.