Antiderivativ miniräknare

Använd vår enkla antiderivativa kalkylator online för att hitta derivaten med steg-för-steg-förklaring.

Dela derivaträknare

Lägg till i bokmärken

Lägg till derivaträknare i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck 3 punkter längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärket
Hur man använder den antiderivativa kalkylatorn

1

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du “Find the Antiderivative”. Du kan också använda sökningen.

Vad är antiderivativ

I matematisk analys sägs primitiv eller antiderivativ för en funktion f vara en härledbar funktion F vars derivat är lika med startfunktionen. Betecknar med spetsen derivatet, F '(x) = f (x). Uppsättningen av alla primitiver för en funktion f kallas den obestämda integralen av f. Beräkningen av primitiven är nära kopplad till upplösningen av integralerna som definieras av den grundläggande satsen för integralberäkningen: faktiskt är integralen för en funktion lika med skillnaden mellan primitivvärdena på integrations Extreme.