Använd gränsdefinitionen till derivatkalkylatorn

Med vår enkla Derivatkalkylator online kan du använda Limit Definition to Derivative med steg-för-steg-förklaring.

Dela derivaträknare

Lägg till i bokmärken

Lägg till derivaträknare i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck 3 punkter längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärket
Hur man använder gränsdefinitionen till derivaträknare

1

Steg 1

Ange ditt derivatproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du ”Använd begränsningsdefinitionen till derivat”. Du kan också använda sökningen.

Vad använder gränsdefinitionen för derivat

För att hitta derivatet från dess definition måste vi hitta gränsen för skillnadsförhållandet när x närmar sig noll.