Derivat med hjälp av kvotientregelräknare

Använd vår enkla online-derivatkalkylator för att hitta derivat med hjälp av kvotregel med steg-för-steg-förklaring.

Dela derivaträknare

Lägg till i bokmärken

Lägg till derivaträknare i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck 3 punkter längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärket
Hur man använder derivat med hjälp av kvotientregelberäknare

1

Steg 1

Ange ditt derivatproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta derivat med kvotregel. Du kan också använda sökningen.

Vad är härledd med hjälp av kvotientregel

I matematisk analys är kvotientregeln en härledningsregel som låter dig beräkna kvotderivatet för två härledda funktioner.