Funktion från den härledda kalkylatorn

Använd vår enkla derivatkalkylator online för att hitta funktionen från derivatet med steg-för-steg-förklaring.

Dela derivaträknare

Lägg till i bokmärken

Lägg till derivaträknare i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck 3 punkter längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärket
Hur man använder funktionen från derivaträknaren

1

Steg 1

Ange ditt derivatproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du “Hitta funktionen från derivatet”. Du kan också använda sökningen.

Vad är funktion från derivatet

Som vi vet gör den inversa funktionen av en funktion det motsatta av vad den ursprungliga funktionen gör, och i omvänd ordning av vad den gör motsatsen. Du använder integration. I slutändan hävdar grundläggande kalkylsatser att, i en viss fri mening av ordet, är derivatet och integralet inversa till varandra.