Andra derivatkalkylatorn

Använd vår enkla online-derivaträknare för att hitta derivaten med steg-för-steg-förklaring.

Dela derivaträknare

Lägg till i bokmärken

Lägg till derivaträknare i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck 3 punkter längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärket
Hur man använder andra derivatkalkylatorn

1

Steg 1

Ange ditt derivatproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du “Hitta det andra derivatet”. Du kan också använda sökningen.

Vad är andra derivat

Det andra derivatet är derivatet av derivatet av en funktion, när det definieras. Det gör det möjligt att mäta förändringar i förändringstakten. Till exempel är det andra derivatet av förskjutningen variationen i hastigheten (variationen i förskjutningen), nämligen accelerationen.